Pistole generála Washingtona, Anglie 18. stol.
Katalog č.1228

Parametry

Hmotnost g
680
Materiál
kov + dřevo
Rozměry cm
36

Tato křesadlová pistole byla velmi oblíbená generálem Georgem Washingtonem. Originál byl vyroben v Londýně roku 1748 panem Hawkinsem.

Toto je střelby neschopná kopie originálu z 18. století.

1 690 Kč S DPH

1 397 Kč bez DPH.

Počet
Skladem

Tato křesadlová pistole byla velmi oblíbená generálem Georgem Washingtonem. Originál byl vyroben v Londýně roku 1748 panem Hawkinsem, jedním z nejznámějších tvůrců pistolí tehdejší doby. Pistolekombinuje jednoduché čisté linie, s vkusnýmdekorem. Na štítku rukojeti je vyobrazen George Washington. Z tohoto důvodu je velmi vyhledávaným artiklem sběratelů.

Tato křesadlová pistole z 18. století je vhodná jako dekorace. Je to střelby neschopná replika. Mechanismus repliky je pohyblivý.

Tato pistole je pouze dekorativní a dárkové zboží.

 Generál George Washington:

 Generál George Washington - první americký prezident : (1732-1797)


George Washington se narodil 22. února 1732 na rodinném venkovském sídle anglických přistěhovalců ve Virginii. Jeho otec, zámožný plantážník, zemřel, když mu bylo 11 let. Ujal se ho nevlastní bratr a poskytl mu základní vzdělání. George měl nadání pro matematiku a od svých sedmnácti let pracoval jako zeměměřič v divočině západní Virginie. Roku 1752 se ujal dědictví po náhle zesnulém bratrovi v Mount Vernonu na Potomacu a plantážnictví se pak věnoval celý život. Kromě toho se stal majorem virginské milice a organizoval její výcvik. Ve francouzsko-indiánské válce v letech 1754-63 (válka sedmiletá v Sev. Americe) bojoval v hodnosti nadporučíka a od roku 1755 plukovníka milice. V bojích s Francouzi se vyznamenal, když nad nimi v květnu 1754 zvítězil v bitvě u Great Meadows.

V roce 1759 se oženil s Marthou Custisovou a vyženil s ní i její dvě děti. Vlastní děti nikdy neměli. To již rok byl členem virginského koloniálního parlamentu, kde se stal vůdcem opozice proti britské koloniální politice. Jako virginský delegát se zúčastnil Prvního kontinentálního kongresu roku 1774 a na Druhém kontinentálním kongresu v červnu 1775 byl zvolen pro své vojenské schopnosti vrchním velitelem tzv. Kontinentální armády v hodnosti generála. Jednotky, jímž měl velet však byly nezkušené, nevycvičené a hlavně neukázněné. Proti nim stála dobře vyzbrojená britská armáda, tehdy jedna z nejlepších armád světa!
Právě Washington stmelil tuto neuspořádanou, leč odhodlanou povstaleckou armádu ve vítězné vojsko a prosadil v Kongresu zvýšení rozpočtu pro armádu na výzbroj, munici, ošacení a proviant.

V dubnu 1775, poté co začala válka za nezávislost, obsadil Boston a v New Yorku si zřídil hlavní velitelský štáb. V září byl odtud sice Brity vytlačen, ale udržel si pozice na svazích Harlemu. Po listopadové ofenzívě Britů ustoupil 7. prosince za řeku Delaware do Pensylvánie. Vojsko krále Jiřího III. se považovalo za vítěze, ale Washiington provedl geniální plán - o Vánocích nečekaně překročil řeku Delaware a zmocnil se Trentonu, kde zajal hessenskou posádku a zmocnil se jejího dělostřelectva. Po celý následující rok řešil problém s náborem nových vojáků pro Kontinentální armádu, který vyřešil tím, že vojákům, kterým končil úvazek nabídl mimořádnou odměnu 10 dolarů za šest týdnů služby. 1. ledna 1777 měl přesto pouhých 1600 vojáků. Navzdory tomu uštědřil Britům 3. ledna u Princetonu další porážku. Své vítězné tažení pak završil na přelomu září a října v bitvě u Saratogy, západně od řeky Hudson, kde přinutil Brity se vzdát. Před samotnou bitvou byly vyhlídky Američanů na vítězství chatrné, ale pomoc Francouzů na moři jim zajistila vítězství v této bitvě a tím rozhodla i celou válku.

Po válce odešel Washington z armády a 23. prosince 1783 se vzdal všech svých funkcí, věnoval se rodinné plantáži a své ženě. Brzy však byl znovu vtažen do veřejného života. Jako nejuznávanější muž nové republiky a předseda Ústavního konventu ve Filadelfii se roku 1787 zúčastnil projednání a přijetí Ústavy Spojených států amerických.

30. dubna 1789 ho pak Senát jednomyslně zvolil prvním americkým prezidentem, kterým byl dvě čtyřletá funkční období po sobě. Na počátku svého prezidentství se snažil o nadstranickost, nakonec se ale přidal k tzv. federalistům, kteří prosazovali centralizaci a neutralitu v zahraničních záležitostech. Stal se tak zakladatelem tradičního amerického izolacionismu, který přetrval až do poloviny 20. století.
Po skončení druhého funkčního období roku 1787 odešel do ústraní a o dva roky později, 14. prosince 1799 na svém sídle v Mount Vernonu zemřel. Bylo mu 67 let.

 Zdroj: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/22349/start/-1