náboj do samopalu
Katalog č.53

Parametry

Hmotnost g
22
Materiál
kov
Rozměry cm
3,2

Dekorační náboj do samopalu Thompson M1 1928

21 Kč S DPH

17 Kč bez DPH.

Počet
Skladem

Značení
Označení  mnoha nábojů nemusí reflektovat rozměr náboje ani zbraně.  Označení je pouze standardizované a akceptované pojmenování.  Americká  organizace SAAMI (Sporting  Arms and Ammunition Manufacturers’ Institute) a Evropská C.I.P. (Commission  Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes a Feu  Portatives)  a členové těchto organizací specifikují správné označení  nábojů. Označení náboje, správně prezentované, nikdy neobsahuje  na  začátku desetinnou čárku ani tečku.
Jedná se  o běžnou chybu, označovat náboj slovem “kalibr”, např.  “kalibr .30-06”. Správný a úplný název pro tento náboj  je .30-'06 Springfield.  U sportovních zbraní je  pouze jediná konzistentní definice pojmu  “kalibr” průměr  vrtání. Je mnoho různých nábojů s kalibrem ".30".
Existují  různé varianty značení nábojů. Název někdy reflektuje různé  charakteristiky náboje. Například, náboj .308 Winchester používá  střelu o  průměru 308/1000 palce a byl standardizován firmou Winchester.  Naopak, názvy některých nábojů často nelze spojit s žádnými  vlastnostmi daného náboje. Například, náboj .218 Bee používá střelu s průměrem 224/1000 palce, střílenou přes  vývrt 0,22  palce, atp. Části označení 218 a Bee tohoto náboje  reflektují pouze  přání těch, kteří jej standardizovali.  Je mnoho podobných příkladů: .219  Zipper, .221 Fireball, .222  Remington, .256 Winchester, .280 Remington,  .307 Winchester, .356  Winchester.
V případě použití dvou čísel v názvu  náboje, druhé číslo může znamenat různé věci. Často první  číslo označuje průměr vrtání v milimetrech nebo palcích a druhé číslo  označuje délku nábojnice. Například náboj 7.62 x 51 mm NATO označuje průměr  vrtání 7,62 mm a délku nábojnice 51 mm. Jeho civilní verze  se označuje .308 Winchester.
U starších nábojů, které  používaly střelný prach, druhé číslo typicky  označuje prachovou náplň v grain jednotkách. Například, náboj .50-90 Sharps má vrtání 0,5 palce a  používá prachovou náplň 90 grains (5,83 gramu).
Některé náboje používají  označení systémem tří čísel, např. 45-120-31  Sharps (vrtání  0,45 palce, 120 grains střelného prachu, 31 palce dlouhá  nábojnice.  Jindy tři čísla označují vrtání (kalibr), náplň (grains)  a  váhu střely (grains). Příkladem je náboj 45-70-500 Government.
Často  označení také reflektuje společnost nebo osobu, která náboj  standardizovala, jako .30 Newton.
Náboje  s okrajovým zápalem
Z dnes používaných se jedná  především o:
6 mm Flobert
.22 Short
.22 Long
.22 Long Rifle (.22 LR)
.22 Winchester  Magnum Rimfire (.22 WMR)
Náboje  se středovým zápalem pro krátké zbraně
Tyto  náboje se dělí na náboje revolverové a pistolové přičemž  existují pistole používající relolverové náboje (s okrajem)  a revolvery  na pistolové střelivo (s drážkou). Stejně tak  existují krátké zbraně v  typicky puškových rážích a pušky  konstruované pro pistolové a  revolverové náboje.
Z  dnes používaných se jedná především o:
6,35 mm Browning
7,62×25mm  Tokarev
7,65 Browning/.32 Auto
.32 S&W  Long
.380 ACP
9 x 19 mm Parabellum
9×18mm  Makarov
.40 S&W
10mm Auto
.38  Special
.357 Magnum
.44 Magnum
.45 ACP
.500  S&W Magnum
Výše uvedený seznam neobsahuje  náboje historické, náboje méně rozšířené a náboje soukromé  (wildcaty).
Možnost  legálního nabývání a držení střeliva podle platných zákonů  v ČR
Zákon 119/2002sb. dělí střelivo na
střelivo  zakázané - ve smyslu zákona o zbraních možnost nákupu pouze  na výjimku, jinak zakázané.
střelivo na zbrojní průkaz  - ve smyslu zákona o zbraních možnost  nákupu držitelům zbrojního  průkazu pouze do zbraně, kterou je oprávněn  držet, po předložení  průkazu zbraně.
střelivo volně prodejné - fyzickým  osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům.
Výklad  některých pojmů v souvislosti se střelivem
Citace  z přílohy zákona 119/2002 sb.
Střelivo - souhrnné  označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní.
Střelivo  přebíjené - střelivo, které využívá již použitých nábojnic.
Střelivo  zkušební - střelivo, určené pro úřední přezkušování  zbraní podle zvláštního právního předpisu.
Neaktivní  střelivo a munice - střelivo a munice, které neobsahují  výbušniny  ani jiné aktivní muniční náplně. Zahrnuje delaborované  střelivo  a munici, znehodnocené střelivo a munici, řez střeliva a munice  a maketu střeliva a munice.
Střela - předmět  vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasažení cíle nebo  vyvolání jiného efektu.
Jednotná střela  - těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu,  které se po opuštění hlavně nerozdělí.
Hromadná  střela - těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném  nebo  plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu,  která  se po opuštění hlavně rozdělí.
Průbojná  střela - jednotná střela, která je tvořena materiálem  tvrdším  než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je  laborována  do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely  vykazuje  průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu  s  kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální  účely.
Výbušná střela - složená plášťová  střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje.
Zápalná  střela - složená plášťová střela obsahující zápalnou  slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí.
Šoková  střela - jednotná střela, se špičkou ve tvaru komolého  kužele,  který je na vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které  zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele, plášť  je na  okrajích podélně naříznut.
Náboj  - celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně,  signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice,  zápalky  nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
Nábojka  - celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně,  expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se  z nábojnice,  zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat  výmetnou náplň, granule  nebo chemickou dráždivou látku.
Znehodnocené  střelivo a munice - střelivo a munice, na kterých byly  provedeny  nevratné úpravy znemožňující jejich původní funkci.  Znehodnocené  střelivo a munice se identifikuje podle zvláštního právního  předpisu.
Řez střeliva a munice - řez  střeliva a munice vyrobený pro školní a  výcvikové účely  ozbrojených složek zbavený výbušnin a jiných aktivních  muničních  náplní, na kterém byly provedeny úpravy odkrývající alespoň  částečně vnitřní konstrukci střeliva nebo munice včetně  náhradních  (inertních) náplní. Řez střeliva a munice se  identifikuje podle  zvláštního právního předpisu.
Delaborované  střelivo a munice - střelivo a munice zbavené výbušnin a  jiných aktivních muničních náplní, neoznačené podle zvláštního  právního  předpisu.
Maketa střeliva  a munice - střelivo a munice tvarově a rozměrově  shodné s  originální předlohou neobsahující výbušniny nebo jiné aktivní  muniční náplně, přičemž mohou být vyrobeny z jiného (nestandardního)  materiálu a mohou obsahovat náplně vyrobené z náhradního  (inertního)  materiálu. Zahrnuje civilní nebo vojenské školní  střelivo nebo munici  určené pro výcvik nebo školení.
Cvičný  náboj - náboj určený k akustické a světelné imitaci ostré  střelby.
Související  články
Dělostřelecký granát
Seznam nábojů do  ručních zbraní
Seznam nábojů do pušek
Externí odkazy
KategoriePistol  and rifle cartridgesve  Wikimedia Commons
Sbírka  munice

Kategorie:
Palné zbraně
Střelivo


Navigační  menu


Vytvoření  účtu
Přihlášení


Článek
Diskuse


Číst
Editovat
Editovat  zdroj
Zobrazit  historii


Hlavní strana
Nejlepší články
Náhodný  článek
Poslední  změny
Komunitní portál
Pod  lípou
Nápověda
Podpořte Wikipedii

Tisk/export

Vytvořit  knihu
Stáhnout  jako PDF
Verze  k tisku

Nástroje

Odkazuje sem
Související změny
Načíst  soubor
Speciální  stránky
Trvalý  odkaz
Informace  o stránce
Položka Wikidat
Citovat stránku

V  jiných jazycích

Afrikaans


Obsah
1Historický vývoj
2Značení
3Náboje s okrajovým  zápalem
4Náboje se středovým  zápalem pro krátké zbraně
5Možnost legálního  nabývání a držení střeliva podle platných zákonů v ČR
6Výklad některých  pojmů v souvislosti se střelivem
7Související články
8Externí odkazy

Historický  vývoj
Jednotné náboje pro palné zbraně,  stejně jako mnoho jiných  vynálezů, prošly určitým vývojem, ovlivněným  technologickým  a materiálovým pokrokem. Dlouhá staletí se palné zbraně  nabíjely  ústím zepředu (předovky).  Do hlavně se nasypala odměřená dávka střelného prachu, vložila se ucpávka  a nakonec projektil střela, z počátku sférická (koule). Tento způsob nabíjení  zbraní  prodělal také vývoj směřující ke zrychlení procesu  nabíjení, ale nevedl  ke zcela uspokojivým výsledkům.
Postupně  vzniklo několik konstrukcí jednotných papírových nábojů pro  pušky jehlovky (Dreyse, Chassepot) a potom již následovaly  pokusné  konstrukce kovových nábojů. Jedny z prvních kovových  nábojů nebyly v  pravém slova smyslu jednotné, chyběla jim  totiž zápalka,  která se nasazovala na piston, stejně jako u perkusních předovek  (Maynard, Burnside).
První opravdu jednotný náboj vyrobil  roku 1812švýcarskýpuškař působící ve FranciiJean Samuel Pauly s nábojnicísoustruženou z mosazi. Další Francouz, Casimir Lefaucheux, pak v roce 1835 přihlásil  patent na náboj s kolíčkovou zápalkou a do třetice Francouz Louis Flobert roku 1849 získal patent na náboje s okrajovým zápalem,  které se vyrábějí dodnes.  Náboje s okrajovým zápalem mají  ale omezené možnosti a tak vývoj  směřoval k nábojům se  středovým zápalem. Systémů středového zápalu bylo  více  (Perrin, Benet, Schneider atd.) v současné době se používá  hlavně zápalka Boxer a Berdan.
Moderní jednotný náboj se skládá ze  čtyř základních komponentů. Je to střela, prachová náplň, zápalka a nábojnice,  která to všechno drží pohromadě. Existuje několik typů nábojů,  které se  vymykají běžným konstrukcím např. beznábojnicové  střelivo firmy Heckler & Koch nebo Dardick,  elektricky odpalovaná kulovnice Voere, raketové střely Gyrojet a  pod. Tyto náboje ale představují nepatrný zlomek celkového  počtu vyrobených nábojů a prakticky se žádný z nich neprosadil.
Různé náboje:  1).17  HM2 2) .17 HMR 3) .22LR 4) .22 WMR 5) .17/23 SMc 6) 5mm/35 SMc 7) .22 Hornet 8) .223 Remington 9) .223 WSSM 10) .243 Winchester 11) .243 Winchester  Improved (Ackley) 12) .25-06  Remington 13) .270 Winchester 14) .308 Winchester 15) .30-06 Springfield 16) .45-70  Government 17) .50-90 Sharps
Značení
Označení  mnoha nábojů nemusí reflektovat rozměr náboje ani zbraně.  Označení je pouze standardizované a akceptované pojmenování.  Americká  organizace SAAMI (Sporting  Arms and Ammunition Manufacturers’ Institute) a Evropská C.I.P. (Commission  Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes a Feu  Portatives)  a členové těchto organizací specifikují správné označení  nábojů. Označení náboje, správně prezentované, nikdy neobsahuje  na  začátku desetinnou čárku ani tečku.
Jedná se  o běžnou chybu, označovat náboj slovem “kalibr”, např.  “kalibr .30-06”. Správný a úplný název pro tento náboj  je .30-'06 Springfield.  U sportovních zbraní je  pouze jediná konzistentní definice pojmu  “kalibr” průměr  vrtání. Je mnoho různých nábojů s kalibrem ".30".
Existují  různé varianty značení nábojů. Název někdy reflektuje různé  charakteristiky náboje. Například, náboj .308 Winchester používá  střelu o  průměru 308/1000 palce a byl standardizován firmou Winchester.  Naopak, názvy některých nábojů často nelze spojit s žádnými  vlastnostmi daného náboje. Například, náboj .218 Bee používá střelu s průměrem 224/1000 palce, střílenou přes  vývrt 0,22  palce, atp. Části označení 218 a Bee tohoto náboje  reflektují pouze  přání těch, kteří jej standardizovali.  Je mnoho podobných příkladů: .219  Zipper, .221 Fireball, .222  Remington, .256 Winchester, .280 Remington,  .307 Winchester, .356  Winchester.
V případě použití dvou čísel v názvu  náboje, druhé číslo může znamenat různé věci. Často první  číslo označuje průměr vrtání v milimetrech nebo palcích a druhé číslo  označuje délku nábojnice. Například náboj 7.62 x 51 mm NATO označuje průměr  vrtání 7,62 mm a délku nábojnice 51 mm. Jeho civilní verze  se označuje .308 Winchester.
U starších nábojů, které  používaly střelný prach, druhé číslo typicky  označuje prachovou náplň v grain jednotkách. Například, náboj .50-90 Sharps má vrtání 0,5 palce a  používá prachovou náplň 90 grains (5,83 gramu).
Některé náboje používají  označení systémem tří čísel, např. 45-120-31  Sharps (vrtání  0,45 palce, 120 grains střelného prachu, 31 palce dlouhá  nábojnice.  Jindy tři čísla označují vrtání (kalibr), náplň (grains)  a  váhu střely (grains). Příkladem je náboj 45-70-500 Government.
Často  označení také reflektuje společnost nebo osobu, která náboj  standardizovala, jako .30 Newton.
Náboje  s okrajovým zápalem
Z dnes používaných se jedná  především o:
6 mm Flobert
.22 Short
.22 Long
.22 Long Rifle (.22 LR)
.22 Winchester  Magnum Rimfire (.22 WMR)
Náboje  se středovým zápalem pro krátké zbraně
Tyto  náboje se dělí na náboje revolverové a pistolové přičemž  existují pistole používající relolverové náboje (s okrajem)  a revolvery  na pistolové střelivo (s drážkou). Stejně tak  existují krátké zbraně v  typicky puškových rážích a pušky  konstruované pro pistolové a  revolverové náboje.
Z  dnes používaných se jedná především o:
6,35 mm Browning
7,62×25mm  Tokarev
7,65 Browning/.32 Auto
.32 S&W  Long
.380 ACP
9 x 19 mm Parabellum
9×18mm  Makarov
.40 S&W
10mm Auto
.38  Special
.357 Magnum
.44 Magnum
.45 ACP
.500  S&W Magnum
Výše uvedený seznam neobsahuje  náboje historické, náboje méně rozšířené a náboje soukromé  (wildcaty).
Možnost  legálního nabývání a držení střeliva podle platných zákonů  v ČR
Zákon 119/2002sb. dělí střelivo na
střelivo  zakázané - ve smyslu zákona o zbraních možnost nákupu pouze  na výjimku, jinak zakázané.
střelivo na zbrojní průkaz  - ve smyslu zákona o zbraních možnost  nákupu držitelům zbrojního  průkazu pouze do zbraně, kterou je oprávněn  držet, po předložení  průkazu zbraně.
střelivo volně prodejné - fyzickým  osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům.
Výklad  některých pojmů v souvislosti se střelivem
Citace  z přílohy zákona 119/2002 sb.
Střelivo - souhrnné  označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní.
Střelivo  přebíjené - střelivo, které využívá již použitých nábojnic.
Střelivo  zkušební - střelivo, určené pro úřední přezkušování  zbraní podle zvláštního právního předpisu.
Neaktivní  střelivo a munice - střelivo a munice, které neobsahují  výbušniny  ani jiné aktivní muniční náplně. Zahrnuje delaborované  střelivo  a munici, znehodnocené střelivo a munici, řez střeliva a munice  a maketu střeliva a munice.
Střela - předmět  vystřelený ze střelné zbraně, určený k zasažení cíle nebo  vyvolání jiného efektu.
Jednotná střela  - těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu,  které se po opuštění hlavně nerozdělí.
Hromadná  střela - těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném  nebo  plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu,  která  se po opuštění hlavně rozdělí.
Průbojná  střela - jednotná střela, která je tvořena materiálem  tvrdším  než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je  laborována  do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely  vykazuje  průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu  s  kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální  účely.
Výbušná střela - složená plášťová  střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje.
Zápalná  střela - složená plášťová střela obsahující zápalnou  slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí.
Šoková  střela - jednotná střela, se špičkou ve tvaru komolého  kužele,  který je na vrcholu opatřen otevřenou válcovou dutinou, do které  zasahuje část olověného jádra tvaru komolého kužele, plášť  je na  okrajích podélně naříznut.
Náboj  - celek určený ke vkládání (nabíjení) do palné zbraně,  signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice,  zápalky  nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
Nábojka  - celek určený ke vkládání (nabíjení) do expanzní zbraně,  expanzního přístroje nebo zvláštní zbraně, skládá se  z nábojnice,  zápalky nebo zápalkové slože, může obsahovat  výmetnou náplň, granule  nebo chemickou dráždivou látku.
Znehodnocené  střelivo a munice - střelivo a munice, na kterých byly  provedeny  nevratné úpravy znemožňující jejich původní funkci.  Znehodnocené  střelivo a munice se identifikuje podle zvláštního právního  předpisu.
Řez střeliva a munice - řez  střeliva a munice vyrobený pro školní a  výcvikové účely  ozbrojených složek zbavený výbušnin a jiných aktivních  muničních  náplní, na kterém byly provedeny úpravy odkrývající alespoň  částečně vnitřní konstrukci střeliva nebo munice včetně  náhradních  (inertních) náplní. Řez střeliva a munice se  identifikuje podle  zvláštního právního předpisu.
Delaborované  střelivo a munice - střelivo a munice zbavené výbušnin a  jiných aktivních muničních náplní, neoznačené podle zvláštního  právního  předpisu.
Maketa střeliva  a munice - střelivo a munice tvarově a rozměrově  shodné s  originální předlohou neobsahující výbušniny nebo jiné aktivní  muniční náplně, přičemž mohou být vyrobeny z jiného (nestandardního)  materiálu a mohou obsahovat náplně vyrobené z náhradního  (inertního)  materiálu. Zahrnuje civilní nebo vojenské školní  střelivo nebo munici  určené pro výcvik nebo školení.
zdroj:wikipedia