Meč Richarda Lví Srdce, 12. stol.
Katalog č.4125 L

Parametry

Hmotnost g
1980
Materiál
kov
Rozměry cm
105

Meč Richarda Lví srdce, 12. století.

2 080 Kč S DPH

1 719 Kč bez DPH.

Počet
Na skladě není dostatek produktů

Meč je jednou z nejstarších zbraní. Slouží především jako zbraň sečná, ale i bodná. Meč byl jednou z hlavních osobních zbraní po celý starověk a středověk. Až na přelomu středověku a novověku začal být vytlačován palnými zbraněmi.

Vyrábí se z kovů a jejich slitin. Meč byl mnoho set let považován za prestižní zbraň, jejíž vlastnictví bylo v mnoha ohledech považováno za výsadu. Meč se typicky skládá ze dvou částí – čepele a jílce.

Čepel je zpravidla zakončena hrotem (někdy zakulaceným), má velké rozpětí délky i šířky a zpravidla nebývá nijak zdobena. U evropských mečů má zpravidla charakteristický tvar a podélně jí prochází jeden nebo více „žlábků“. O tomto „žlábku“ se často tvrdí, že měl lépe odvádět krev což je ale novodobý mýtus. Tento žlábek sloužil ke zpevnění čepele v ohybu a k jejímu odlehčení, mečíř jej koval aby pomocí něj čepel rozšířil do požadovaného tvaru. V pozdějších staletích (zhruba od 15. století) se začaly objevovat čepele s šestiúhelníkovým průřezem bez „žlábku“. Čepel bývala ve všech kulturách vyráběna z nejkvalitnější ocele a byla velmi nákladná, ačkoliv zejména v Evropě existovaly i sice o něco méně kvalitní, avšak levnější meče pro hromadnější použití (např. běžné vojsko). Pro lepší meče se používala čepel vyráběná pouze v několika střediscích. Mečíři si své umění předávali z generace na generaci a své technologie tajili před konkurencí. Povolání mečíře bylo velmi ceněné.

Jílec se skládá zpravidla z křížové záštity (u některých mečů nemusí být), rukojeti a hlavice (u některých mečů nemusí být). Všechny části jílce bývaly často nákladně zdobeny. Rozpětí jejich velikosti je také značné, běžně se používaly jílce od velikosti 15 centimetrů až do jílců přesahující metr. Křížová záštita tvoří předěl mezi čepelí a rukojetí. Původně se jednalo o krátký, rovný prut. Později došlo k většímu propracování, jak z hlediska funkce, tak i z hlediska zdobení. Záštita se během vývoje na koncích ohnula směrem ke hlavici rukojeti a vytvořila tak zvanou protizáštitu. Záštita znemožňovala ztrátu kontroly nad rukojetí, ale také chránila ruku před zraněním. Rukojeť je místo za záštitou, určené k držení meče, rukojeti bývaly často hodně a draze zdobeny, na jejich výrobu se používaly různé materiály. Hlavice je zakončení jílce, bývala také zdobena a její primární funkce je vyvažovací.

Richard I. Lví srdce, angl. Richard I the Lionheart (8. září 1157 v Oxfordu – 6. dubna 1199 Châlus), pocházel z dynastie Anjou-Plantagenet a v letech 1189–1199 byl anglickým králem. Jeho otcem byl Jindřich II. Plantagenet, matkou proslulá anglická královna Eleonora Akvitánská. Ke konci života svého otce se postavil proti němu a spojil se s jeho úhlavním nepřítelem francouzským králem Filipem II. Augustem.

Již brzy po své korunovaci 3. září 1189 vytáhl na (třetí) křížovou výpravu do Svaté země, aniž by tam ovšem dosáhl významnějších změn v mocenských poměrech. Na rozdíl od Filipa II. zde však pobyl delší dobu. Při návratu jej zajal rakouský vévoda Leopold VI., kterého předtím urazil, a předal císaři Jindřichu VI. Ve vězení pak Richard strávil několik let. Vládu v Anglii mezitím řídil jeho bratr Jan (pozdější král Jan I. Bezzemek). Po propuštění v únoru 1194 se Richard pustil do války s francouzským králem Filipem II. Jako v případě jeho otce šlo o udržení anglickým lén na území francouzského království.

Válka se vyvíjela příznivě spíše pro anglickou stranu. V lednu 1199 musel dokonce Filip zahájit mírová vyjednávání. Následná dohoda vydávala do rukou Angličanů řadu opěrných bodů v Normandii a Vexinu, jichž se předtím zmocnili Kapetovci. Její realizaci však zabránila Richardova smrt na následky poranění šípem, jež utrpěl během války s místohrabětem z Limoges při obléhání hrad Châlus (v dnešním départementu Haute-Vienne, 35 km jz. od Limoges).

Podle mínění historiků byl Richar Lví srdce velmi statečným a zdatným rytířem. Zcela však postrádal vladařské schopnosti svého otce a částečně i vojevůdcovské kvality.

zdroj: wikipedie.cz, panovnici.cz